Reklama mobilna

Możecie zapytać, czym jest reklama mobilna. Mobile są to powierzchnie przeznaczone na reklamę. Znajdują się one na specjalnie przystosowanych przyczepach samochodowych lub rowerowych. Główną przewagą reklamy mobilnej jest prezentacja jej tego samego dnia w wielu różnych miejscach miasta. Dzięki temu przekaz dociera do zróżnicowanej grupy odbiorców. Przyczepy mobilne przemieszczają się po ustalonych z klientem trasach, które wybierane są jako optymalne dla danego produktu, usługi lub wydarzenia. Nasze kampanie mobilne organizowane są kompleksowo. Na wasze życzenie przygotujemy projekt graficzny, spot reklamowy oraz zajmiemy się wydrukiem i wyklejeniem plakatów.

 

 

Przyczepy mobilne dają znacznie lepsze efekty niż billboardy stacjonarne.

Przyczepy mobilne są reklamą ruchomą.

Przyczepy mobilne przyciągają uwagę przechodniów.

Przyczepy mobilne oddziałują na bodziec wzrokowy i słuchowy klienta.

Przyczepy mobilne przynoszą znakomite rezultaty w akcjach promujących wydarzenie, usługi i produkty.

Jedna przyczepa mobilna poruszająca się w mieście przez 8 godzin ma takie samo działanie jak 40 billboardów stacjonarnych.

<< Powrót na stronę główną